Picture Title
picture description
Deze website is verouderd

Deze website is verouderd.

Ga naar http://www.numworx.nl/ voor de vernieuwde website.

Maak kennis met de DWO
Maak kennis met de DWO
De DWO (Digitale Wiskunde Omgeving) is een digitale leer- en toetsomgeving voor wiskunde in het voortgezet en hoger onderwijs. Interactiviteit, ondersteuning van diverse didactische modellen en feedback staan centraal. Leerlingen en studenten kunnen op elke gewenste tijd en plaats aan het voor hen geselecteerde lesmateriaal werken en kunnen feedback krijgen op elke tussenstap. Docenten kunnen het werk van hun leerlingen inzien en modules aanpassen om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeftes van hun klas. Voor sommige functies is een abonnement vereist.
subscription
DWO-abonnement
De standaardmodules binnen de DWO zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Leerlingen en docenten kunnen gratis een account aanmaken, waardoor het werk aan de modules bewaard blijft. Voor meer geavanceerde functies, zoals het kunnen inzien van het leerlingwerk door de docent, is een schoolabonnement voor de DWO beschikbaar. Dit abonnement biedt de volgende voordelen:
  • Docenten kunnen met hun docentaccount klassen maken en aan de leerlingen van die klassen specifieke modules beschikbaar stellen.
  • Via klassenoverzichten is voor docenten in één oogopslag zichtbaar wat leerlingen hebben gedaan.
  • Docenten kunnen individueel leerlingwerk in detail bekijken.
  • Docenten kunnen met de DWO-auteursomgeving de modules in de DWO naar eigen inzicht aanpassen of zelf eigen online lesmateriaal voor hun leerlingen ontwerpen.
  • Het is mogelijk om lesmateriaal uit te wisselen met andere scholen.
  • Een schoolabonnement biedt mogelijkheden voor digitaal toetsen.

Voor een relatief laag bedrag (vanaf €250,- per jaar*) hebben alle leerlingen en docenten van een school een eigen account met toegang tot bovengenoemde faciliteiten.

*de exacte prijs is afhankelijk van het aantal leerlingen
leerling resultaten
DWO-abonnement aanvragen
DWO-abonnement opzeggen
Voor meer vragen over het DWO abonnement, neem contact op via het contactformulier
De DWO altijd en overal beschikbaar
De DWO is ontwikkeld met de gedachte dat goed digitaal onderwijs altijd en overal voor iedereen beschikbaar moet zijn, onafhankelijk van het besturingssysteem dat wordt gebruikt. Daarom is voor leerlingen een versie beschikbaar die geen installatie vereist en die in alle moderne browsers en op alle apparaten (computer, tablet, smartphone) werkt.

Oorspronkelijk is de DWO een Java-gebaseerde omgeving. Vanaf september 2015 bieden we een Java-vrije afspeelomgeving voor de modules, zodat leerlingen geen Java meer nodig hebben om de DWO te kunnen gebruiken. Voor de overige functionaliteiten van de DWO, zoals klassenbeheer, inzien van leerlingwerk door docenten en de auteursomgeving, is voorlopig nog wel een Java-versie nodig, te bereiken via www.dwo.nl/docent.

De oude versie van de DWO, die voor zowel leerlingen als docenten Java vereist, is nog beschikbaar via www.dwo.nl/java.

De DWO actief doorontwikkeld
De DWO wordt ontwikkeld door een team van wetenschappelijk programmeurs, onderwijsontwikkelaars, onderzoekers en docenten. Deze mix van specialisten maakt het mogelijk ontwikkelingen op het gebied van software, didactische inzichten en het wiskundecurriculum in Nederland op verantwoorde wijze te verwerken in de DWO.

Ook de feedback die wij regelmatig van gebruikers ontvangen over niet goed werkende zaken of mogelijke verbeteringen en uitbreidingen helpen ons bij de ontwikkeling van de DWO. Uw feedback is van harte welkom via het contactformulier.

De DWO heeft een academische basis
De DWO is ontstaan als bundeling van een verzameling 'applets': kleine computerprogramma's met wiskundige oefeningen en spelletjes, die werden (en worden) aangeboden via WisWeb. De applets zijn ontwikkeld in diverse projecten van het Freudenthal Instituut in samenwerking met scholen en andere educatieve partners. In de applets staan vaak modellen en representaties centraal, zoals de balansmethode voor het oplossen van vergelijkingen of het verknippen van figuren voor het berekenen van oppervlaktes. Het ondersteunen en interactief inzetten van deze modellen en representaties is één van de speerpunten van de WisWeb-applets en dus ook van de DWO.
a picture
a picture
Ook de nieuwe functionaliteiten van de DWO, zoals mogelijkheden voor feedback en adaptiviteit van lesmateriaal, komen voort uit de didactische visie van het Freudenthal Instituut en worden in projecten nader onderzocht. In de afgelopen jaren heeft de DWO onder andere in de volgende onderzoeks- en ontwikkelprojecten een grote rol gespeeld:

De docent als auteur
Docenten met een schoolabonnement kunnen, naast de faciliteiten voor klassenbeheer en het inzien van leerlingwerk, ook gebruik maken van de DWO-auteursomgeving. Hiermee kunnen zij de DWO-modules die door het Freudenthal Instituut worden aangeboden naar eigen inzicht aanpassen of zelfs volledig nieuwe modules ontwerpen. Zo kan elke docent de DWO gebruiken met materiaal dat optimaal geschikt is voor de leerlingen in zijn/haar klassen.

Voor het aanpassen van het materiaal is geen programmeerkennis vereist. De auteursomgeving lijkt op een tekstverwerker en er is een uitgebreide handleiding beschikbaar (zie handleidingen). Voor kleinere aanpassingen, zoals het omzetten van een oefenactiviteit naar een zelftoets of toets en het knippen en plakken van pagina's binnen een module is ook een beknoptere handleiding beschikbaar.

De DWO-auteursomgeving is niet alleen geschikt voor docenten, maar ook voor ontwikkelaars van lesmethoden of ander wiskundig lesmateriaal. Bent u geïnteresseerd, maar niet direct verbonden aan een school, neem dan contact op voor de mogelijkheden.