faq
FAQ
About the Frequently Asked Questions
On this page you find questions from teachers and students about the use of the DME en the DME authoring tool. (Please note, questions and answers are in Dutch. This part of the English site is under construction...) Do you still have a question? Please mail your question to wisweb@fi.uu.nl and we try to respond as soon as possible.

The questions are divided into four categories:

Accounts and (school) administration
Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord kwijt ben?
Klik op het inlogscherm op 'Wachtwoord vergeten?'. De gebruikersnaam en e-mailadres moeten overeenkomen met de gegevens zoals opgegeven in de DWO. Als je leerling bent en je account is door je docent gemaakt, kun je je wachtwoord ook opnieuw laten instellen door je docent.
Hoe kan ik wachtwoorden van mijn leerlingen wijzigen?
Als de leerlingen zelf hun account hebben gemaakt, kunnen ze alleen zelf hun wachtwoord wijzigen. Bij een vergeten wachtwoord kan een nieuw wachtwoord worden aangevraagd via een klik op 'Wachtwoord vergeten?' op het inlogscherm. Als de docent het leerlingaccount heeft gemaakt, is het via 'Mijn klassen' mogelijk om het wachtwoord te wijzigen. Klik daartoe op het potloodje in de bewerk-kolom bij de betreffende leerling, dan verschijnt een popup waarin u het nieuwe wachtwoord in kunt vullen.
Hoe kom ik erachter wie de schooladmin van mijn school is?
Er is geen snelle manier om dit in de DWO te zien. In principe is de contactpersoon, dus degene die uw school heeft aangemeld, ook de schooladmin. Met de sleutelcodes die uw contactpersoon heeft gekregen is het overigens mogelijk meerdere schooladminaccounts te maken voor één school.
Hoe kan ik mijn leerlingen snel verwijderen, bijvoorbeeld om met een schone lei aan het nieuwe schooljaar te beginnen?
Als schooladmin kunt u alle leerlingen uit een klas tegelijk verwijderen door eerst naar het leerlingoverzicht van deze klas te gaan. Hier komt u door te klikken op 'Klassen school' en vervolgens te klikken op het knopje met de poppetjes achter de klasnaam. Onderaan het leerlingoverzicht vindt u de knoppen '(de)selecteer alles' en 'verwijder van school'. De knop 'Verwijder geselecteerden' bovenaan verwijdert de leerlingen uit de klas maar niet uit de school.
Hoe kan ik leerlingen snel verplaatsen naar een andere klas? Is er een andere manier dan alle leerlingen één voor één verplaatsen?
Leerling uit een klas kunnen geselecteerd worden en met een klik op de knop 'Verwijder geselecteerden' tegelijk uit een klas worden verwijderd. Het toevoegen van leerlingen gebeurt momenteel één voor één.
Ik heb me aangemeld voor een DWO-abonnement, maar de toegestuurde sleutelcodes werken niet. Wat nu?
Stuur een mail naar wisweb@fi.uu.nl, dan maken wij het voor u in orde.
Wij willen ons DWO-abonnement volgend schooljaar graag verlengen. Wat moet ik doen?
Uw DWO-abonnement wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, aan het begin van het schooljaar ontvangt u de factuur. U hoeft dus niets te doen.
Ik wil het resultatenoverzicht uit de DWO graag naar Excel kopiëren, maar zou ook graag de kleuren behouden. Kan dit?
In Excel is het mogelijk voorwaardelijke kleuring van cellen in te stellen. Een bestand dat de kleuring van de DWO instelt is hier te downloaden. Kopieer de resultaten uit de DWO (via de knop 'Kopieer naar klembord' in het resultatenoverzicht), klik in Excel op de cel linksboven en plak de resultaten met behulp van Ctrl+V.
Operating systems and Java
Met welke apparaten en besturingssystemen kan ik de DWO gebruiken?
Leerlingen kunnen de DWO op elk apparaat en met elk besturingssysteem gebruiken. De leerlingversie van de DWO vereist geen Java en werkt dus in elke moderne browser.
Voor het beheren van klassen, inzien van leerlingwerk en aanpassen van modules is de docentversie van de DWO beschikbaar. Deze versie vereist Java. Ook de oude versie van de DWO vereist Java. Hiervoor zijn een computer en browser met Java-ondersteuning vereist. Wij raden aan Mozilla Firefox of Internet Explorer te gebruiken en Java regelmatig te updaten.
Assessment
Hoe maak ik een zelftoets of een toets voor mijn leerlingen?
U kunt een bestaande activiteit kopiëren om hier een toets van te maken, of een volledig nieuwe activiteit ontwerpen. Hoe u een bestaande activiteit kopieert en de kopie in een toets verandert, leest u in de Basishandleiding DWO in hoofdstuk 8. Hoe u een volledig nieuwe activiteit maakt leest u in de handleiding van de DWO-auteursomgeving.
Kan ik een tijd instellen waarop mijn toets zichtbaar moet zijn voor de leerlingen?
Ja, u kunt zorgen dat de toets alleen zichtbaar is gedurende een bepaalde tijd, bijvoorbeeld tijdens het lesuur waarop u de toets aan uw klas wilt geven. Bij het toekennen van de toetsmodule aan uw klas kunt u de begin- en eindtijd van de toets aangeven. Zie ook de Basishandleiding DWO, pagina 17.
Kan ik zorgen dat mijn leerlingen geen internet of andere programma's kunnen raadplegen tijdens een toets?
Er wordt aan gewerkt om deze optie ook beschikbaar te maken in de nieuwe HTML5-omgeving.

In de oude Java-omgeving is het mogelijk om toetsen af te nemen in een afgeschermde toetsomgeving. Bij het toekennen van de toetsmodule aan uw klas klikt u hiervoor in de kolom 'soort' op 'normaal'. Dan verschijnt ook de optie 'afgeschermd', deze selecteert u. Als een leerling toch een ander programma dan de DWO probeert te gebruiken, krijgt hij of zij een waarschuwing. De leerling kan dan onmiddellijk terug naar de toets, anders wordt deze na enkele seconden afgesloten. In het laatste geval kan de leerling de toets weliswaar opnieuw opstarten, maar in het resultatenoverzicht voor de docent is zichtbaar dat de leerling de toets onderbroken heeft.
Adapting lesson material
Ik wil graag de instellingen van een activiteit veranderen. Hoe doe ik dat?
De standaardactiviteiten kunt u als docent niet direct bewerken. Wel kunt u een module of activiteit kopiëren naar uw eigen schoolomgeving. Let daarbij op dat activiteiten altijd binnen een module moeten zitten, dus als u alleen een activiteit wilt kopiëren, moet u eerst zelf een module maken om die activiteit in te stoppen. Zodra u de module of activiteit naar uw eigen schoolomgeving hebt gekopieerd en op één van de activiteiten klikt, verschijnt boven in beeld de knop Bewerken. Als u hierop klikt worden alle mogelijkheden van de auteursomgeving zichtbaar.
Wie kunnen door mij aangepaste modules zien en/of aanpassen?
Modules die u heeft aangepast staan in uw schoolomgeving. Alle docenten van uw school kunnen deze modules zien, als zij een docentaccount van uw school hebben. Let op: zij kunnen het materiaal ook aanpassen. Maak hierover dus goede afspraken op school. Maak bijvoorbeeld een persoonlijke werkmap voor elke docent, of een map per leerjaar of niveau. Binnen mappen kunt u, indien nodig, ook weer nieuwe mappen maken.

Uw leerlingen kunnen door u aangepaste modules pas zien als u de module heeft toegekend aan de klas.
Bij het werken met één van de standaardmodules krijgen mijn leerlingen een syntax-error of wordt het goede antwoord niet goed gerekend. Wat kan ik hieraan doen?
Wij stellen het zeer op prijs als u fouten die u in het materiaal vindt, aan ons doorgeeft. Wij passen dan het materiaal aan en zetten voor het volgende schooljaar vernieuwde versies klaar. Als u direct al met vernieuwde versies aan de slag wilt, kunt u de standaardmodule kopiëren naar uw eigen schoolomgeving. Nu kunt u de gekopieerde module bewerken en zo de fout eruit halen. Voor specifiekere hulp bij het bewerken van een module of activiteit verwijzen wij u naar de handleiding van de DWO-auteursomgeving.
Bij het werken met random variabelen staat soms het antwoord 1*x of 0*x en dat moet dan het eindantwoord zijn. We willen echter x en 0 als antwoord. Hoe moeten we het vermelden bij het antwoord om dat voor elkaar te krijgen?
De plaats van de 'hekjes' is belangrijk. Een bredere plaatsing van de hekjes, bijvoorbeeld #ax+b# in plaats van #a#x+#b# voorkomt ook expressies als "1x + 0" . Als a=1 en b=0 wordt er dan x van gemaakt. Meer over juiste plaatsing van hekjes leest u in de handleiding van de DWO-auteursomgeving in hoofdstuk 14.
We willen werken met breuken, maar leerlingen niet verplichten om "helen uit te halen". Hoe moeten we het antwoord ingeven om als resultaat te krijgen dat een goed antwoord ook goed gerekend wordt en niet een gele vink krijgt?
Vul in het antwoordvak in:
breuken invoeren

Zie ook het voorbeeld Breuken vereenvoudigen met een variabele en hoofdstuk 14 van de handleiding van de DWO-auteursomgeving.
Hoe werkt de rekenmachine voor de leerling?